Trang chủ Sản phẩm Container nhà vệ sinh Nhà vệ sinh cách ly phòng dịch

Nhà vệ sinh cách ly phòng dịch

Nhà vệ sinh lắp ghép được thiết kế dành cho người có sức khoẻ yếu cần người chăm sóc phục vụ. Sản phẩm này đặc biệt hữu ích đối với các khu vực cách ly dịch bệnh.

z5094523105411 13212489c8842b3930fc16f023c62223 360x258 - Nhà vệ sinh cách ly phòng dịch

Nhà vệ sinh thiết kế cho việc cách ly phòng dịch

Album ảnh sản phẩm Nhà vệ sinh cách ly phòng dịch